Zwolnienie z opłat startowych młodzieży szkolnej

Zarząd DZBS na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął uchwałę o zwolnieniu z opłat startowych w sezonie 2019/2020 zawodników urodzonych w 2000 r. i później (młodzież szkolna).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Posted in komunikaty.