PKLe dla Nowicjuszy

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZBS nr 25/2016/2016-2020 zawodnicy, którzy zapisali się do Związku, a wcześniej grali w imprezach, za które otrzymywali PKLe, mogą otrzymać do 50 PKli (tzw. PKLi dla Nowicjuszy).

W związku z tym zainteresowane osoby mogą przesłać informację o zdobytych wcześniej PKLach.

Informacja ta powinna zawierać:
imię i nazwisko, nr PID, suma oraz zestawienie zdobytych PKLi (data, nazwa imprezy-odnośnik do wyników, liczba zdobytych PKLi).

Niniejszą informację można wysłać do końca lipca 2020 na adres e-mail administratora Cezara: slawek.zimniak@gmail.com

 

Posted in komunikaty.