GP Dolnego Śląska 2020

Zarząd DZBS prosi organizatorów turniejów regionalnych zaliczanych do cyklu GP DŚ o jak najwcześniejsze zgłaszanie swoich propozycji na rok 2020. Umożliwi to nadanie tym turniejom rangi OTP*.

Posted in komunikaty.