Uchwały Zarządu

2019

Uchwała_6_2019 – w sprawie powołania Komisji Odznaczeń
Uchwała_5_2019 – w sprawie przyznania tytułów sędziowskich
Uchwała_4_2019 – w sprawie zmian Regulaminu DMP 2019/2020
Uchwała_3_2019 – w sprawie zwolnienia młodzieży z opłat startowych
Uchwała_2_2019
 – w sprawie opłat startowych w sezonie 2019/2020.
Uchwała_1_2019
 – przyjęcia Bilansu Finansowego w 2018 roku.

2018

Uchwała_9_2018 – w sprawie opłat startowych w sezonie 2018/2019
Uchwała_8_2018 – w sprawie zwolnienia młodzieży szkolnej z opłat startowych w sezonie 2018/2019
Uchwała_7_2018 – w sprawie przyjęcia bilansu finansowego za rok 2018
Uchwała_6_2018
 – w sprawie organizacji Finału Wojewódzkiego Mistrzostw Polski Par 2018 r.
Uchwała_5_2018 – w sprawie zatwierdzenia Preliminarza zadań Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego na 2018 r.
Uchwała_4_2018 – w sprawie dofinansowania udziału uczestników w Kursokonferencji Sędziowskiej w Starachowicach 2018
Uchwała_3_2018 – w sprawie organizacji Mistrzostw Seniorów Par Dolnego Śląska 2018
Uchwała_2_2018 – w sprawie powołania koordynatora od spraw szkolenia.
Uchwała_1_2018 – zatwierdzenia wydatków na zawody i szkolenie młodzieży w 2017 roku.

2017

Uchwała 11 2017 – w sprawie zwolnienia młodzieży szkolnej z opłat startowych w sezonie 2017/18
Uchwała 10 2017 – w sprawie wysokości opłat startowych w sezonie 2017/18
Uchwała_9_2017 – w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego DZBS Wrocław
Uchwała_8_2017 – w sprawie powierzenia prowadzenia strony internetowej DZBS
Uchwała_7_2017 – w sprawie zmiany przydziału obowiązków Członków Zarządu
Uchwała_6_2017 – w sprawie zmiany składu Zarządu Dolnośląskiego Związku Brydża Sportowego
Uchwała_5_2017 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Bilansu Finansowego za 2016 rok
Uchwała_4_2017 – w sprawie przyjęcia do DZBS nowego członka zwyczajnego
Uchwała_3_2017 – w sprawie skreślenia z listy członków zwyczajnych
Uchwała_2_2017 – w sprawie nadania tytułów sędziego klubowego i okręgowego
Uchwała_1_2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału w Finale MPP 2016

2016

Uchwała_4_2017 – w sprawie zwolnienia z opłat startowych w sezonie 2016/2017
Uchwała_3_2016 – w sprawie pokrycia kosztów udziału w Finale MPP 2016
Uchwała_2_2016 – w sprawie ukonstytuowania się Zarządu DZBS
Uchwała_1_2016 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania DZBS