Druki

Dla zawodników

Karta konwencyjna mini – wordpdf

Karta konwencyjna – wordpdf

Odwołanie od decyzji sędziego – wordpdf

Dla klubów/drużyn

Indywidualne zgłoszenie członkostwa – pdf
(zgłoszenie przez klub nowego członka w trakcie sezonu)

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligowych – wordpdf

Zgłoszenie członków klubu/sekcji – excelpdf

Wniosek o nadanie licencji klubowi – word – pdf

Deklaracja członka zwyczajnego (rejestracja nowego klubu) – wordpdf

Protokół meczowy (24 rozdania) – pdf

Kontrolka meczowa (24 rozdania) – pdf

Wnioski o odznaczenia

Wniosek o nadanie odznaki Zasłużonego dla PZBS – wordpdf

Wniosek o nadanie odznaczenia MSiT – wordpdf

Wniosek o nadanie Honorowego Członka PZBS – wordpdf